...::: انرژی هسته ای :::...

عکس و مقاله و آنچه مایلید پیرامون انرژی اتمی بدانید

انرژی هسته ای چیست؟

انرژی هسته ای یا انرژی اتمی، نام نوعی از انرژی و حاصلِ تغییراتی درهسته یا بخش مرکزی وکوچک وسنگینِ اتم هاست. انرژی هسته ای به دو روش تولید می شود. روش اول را«شکافت هسته ای» می نامند. در این روش، هسته ی سنگین یک عنصر رادیواکتیو نظیر اورانیوم یا پلوتونیم ، به دو بخش تقسیم می شود. این تقسیم یا شکافت، با آزاد شدنِ نوترون هایی همراه است که به هسته های دیگر برخورد می کنندو باعث شکافت آنها می شوند و در نتیجه، یک واکنش زنجیره ای را به وجود می آورند. به کمک ماده ای به نام «کُندکننده» ، سرعت تصادم نوترون ها را کاهش می دهند. به این ترتیب، هم نوترون ها در شکافتِ هسته های دیگر مؤثر تر عمل می کنند و هم دمای«کُند کننده» بالا می رود. گرمای حاصل را برای گرم کردن آب و تولید بخار به کار می گیرند. بخار، توربین ها را راه می اندازد و الکتریسیته تولید می شوند.

 

 

شکافت هسته ای

 

روش دوم تولید انرژی هسته ای، همجوشی نام دارد. دراین روش، هسته های سبک به هم می پیوندند و انرژی تولید می کنند. مزیت انرژی هسته ای آن است که از مقدار بسیار کمی سوخت، انرژی عظیم و مفیدی به دست می آید. علاوه بر آن، در این روش، گازهای زائد که پدیدآورنده ی اثر گلخانه ای هستند تولید نمی شوند. اما مشکلی که مطرح می شود، دشواری ذخیره سازی و نگهداری پسمانده ی اتمی است که هزینه ی سنگینی نیز دارد. تعمیر و نگهداری رآکتورهای اتمیِ قدیمی نیز بسیار دشوار و پر هزینه است و همواره احتمال کوچکی وجود دارد که اشتباهی رخ دهد و حادثه ای ناگوار و فاجعه ای عظیم به وجود آید.

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط مبین الدین واصف پور  |